Toegankelijkheid

In onderstaande toegankelijkheidsverklaring staat in hoeverre deze website aan de toegankelijkheidseisen voldoet.


In het kort

Alle overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om hun websites voor iedereen toegankelijk te maken.
Gemeente Hoorn is verantwoordelijk voor de website www.rmcwestfriesland.nl.

De status van de website is: [nog niet bepaald]
Dit is gebaseerd op het onafhankelijke inspectierapport van Cardan.

Ga naar de website Toegankelijkheidsverklaring om de volledige, officiële verklaring in te zien.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op: [INVULLEN NA AUDIT].

Meld problemen met toegankelijkheid

Heeft u vragen of opmerkingen? Of komt u een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen.