Thuiszitter

Iedere jongere heeft recht op onderwijs, maar er zijn nog altijd kinderen en jongeren in Nederland die niet naar school gaan, ook in West-Friesland. Als u het idee heeft dat uw kind niet naar school gaat terwijl hij of zij wel leerplichtig is, dan kunt u hierover contact opnemen met de school. Maakt u zich daarna alsnog zorgen of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Zit uw kind op het ROC, neem dan contact op met de regionale leerplicht voor het MBO (leerplichtwestfriesland@hoorn.nl).

Met het oog op hun toekomst is het belangrijk dat jongeren naar school gaan. Thuiszitters hebben vaak een reden waarom ze niet naar school gaan. Als ouder lukt het niet altijd om hier zelf een oplossing voor te vinden. De leerplichtambtenaar kan hierbij helpen. Het doel is dat een oplossing wordt gevonden voor het probleem waar de jongere mee zit en dat hij of zij zo snel mogelijk weer naar school gaat. Vaak zal het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs worden ingeschakeld om samen die oplossing te vinden.

Bereikbaarheid:

U kunt mailen naar leerplichtwestfriesland@hoorn.nl,

of bellen naar 0229-252200, vraag naar leerplicht,

of bellen naar de leerplicht in uw eigen gemeente.