Wat is een voortijdig schoolverlater ?

Je bent een voortijdig schoolverlater als je voor je 23ste stopt met het volgen van onderwijs zonder een startkwalificatie behaald te hebben.

Wat is een startkwalificatie ?

Een startkwalificatie is een diploma waarmee je geschoold werk kunt gaan doen. Een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (op minimaal niveau 2) is zo'n startkwalificatie.

RMC-functie voortijdig schoolverlaten

De Regionale Meld- en Coördinatie functie voor voortijdig schoolverlaten is een door de Minister van Onderwijs ingestelde wet. De opdracht is in de eerste plaats om het voortijdig schoolverlaten in beeld te brengen. Ten tweede om zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters te herplaatsen in het onderwijs of te helpen aan een traject dat leidt tot een reguliere baan. Dat doet het RMC door advies te geven en door trajectbegeleiding.