Privacybeleid

In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


Wat is RMC Westfriesland?

Het RMC Westfriesland werkt samen met scholen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Lees meer Over RMC Westfriesland.

Waarom gebruiken wij jouw gegevens?

Jij, je ouders of begeleider kunnen contact met ons opnemen. Dat kan via telefoon, e-mail en het contactformulier op deze website. Een school kan jouw gegevens ook aan ons doorgeven. Dit gaat via het systeem van DUO. Dit gebeurt als er sprake is van verzuim of omdat school je heeft uitgeschreven. Dan registreren wij jouw gegevens in onze systemen, omdat ze nodig zijn om jou te kunnen helpen.

Welke gegevens gebruiken wij?

We registreren je voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, burgerservicenummer en de reden van je aanmelding. Ook registeren we de naam van je ouder of begeleider, e-mailadres en telefoonnummer als die contact met ons hebben opgenomen. Het kan zijn dat je na de intake en ons advies verdere begeleiding nodig hebt. Voor deze verdere begeleiding zijn meer gegevens van je nodig, zoals gevolgde opleidingen, werkervaring, redenen van verzuim of uitval en de genomen stappen.

Externe partijen

In overleg met jou, kunnen wij jouw gegevens delen met partijen zoals het UWV, scholen en andere organisaties die kunnen helpen bij het vinden van een opleiding of werk. Als het nodig is zorgen we dat je wordt doorverwezen zodat je de juiste zorg of hulp krijgt.

Wie kan jouw gegevens inzien?

De medewerkers van RMC Westfriesland kunnen jouw persoonsgegevens inzien.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Zolang wij je helpen, staan je gegevens in onze systemen. Daarna zijn wij op basis van de Archiefwet verplicht om je gegevens nog een bepaalde periode te bewaren. Na die periode verwijderen we jouw gegevens.

Welke rechten heb je?

Je hebt een aantal rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Deze zijn uitgelegd op de website https://www.hoorn.nl/persoonsgegevens-aanpassen. Via deze pagina kun je ook een verzoek doen om gebruik te maken van je rechten.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming heeft als belangrijkste taak om toezicht te houden op het naleven van de privacywet. Als je vragen of twijfels heb over hoe we omgaan met persoonsgegevens, kun je via privacy@hoorn.nl contact opnemen met deze functionaris.