Over Doorstroompunt Westfriesland

Jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt bieden.


Doorstroompunt Westfriesland (voorheen RMC) werkt samen met professionals in de regio om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie van school gaan. Dit valt onder de wettelijke taak van gemeenten om schooluitval tegen te gaan. Zo zorgen we ervoor dat jongeren meer kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Doorstroompunt-functie

Gemeenten hebben een wettelijke taak om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan: de Doorstroomfunctie. De gemeente Hoorn voert deze taak uit voor alle gemeenten in de regio Westfriesland. Dit houdt in:

Het aantal voortijdig schoolverlaters in beeld brengen

Zoveel mogelijk schoolverlaters terug naar school krijgen

Helpen aan een traject dat leidt tot een opleiding of baan

Man kijkt mee met leerling in boek

Gratis begeleiding voor jongeren

Als een jongere tot 23 jaar van school gaat zonder startkwalificatie, heet dit voortijdig schoolverlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Het is de taak van gemeenten om jongeren te helpen aan deze startkwalificatie en schooluitval te voorkomen. Alle jongeren tot 23 jaar kunnen daarom bij Doorstroompunt Westfriesland terecht voor gratis begeleiding en advies.

We denken graag mee over de mogelijkheden om school goed af te ronden of een nieuwe opleiding te kiezen. Is een opleiding niet mogelijk? Dan helpen we jongeren op weg bij het vinden van werk. Want we willen dat zoveel mogelijk jongeren met een geschikte opleiding of baan hun toekomst tegemoet gaan.

Vrouw en man in woonkamer achter tablet

Samenwerking met professionals

Doorstroompunt Westfriesland (voorheen RMC) werkt samen met de professionals van bijvoorbeeld scholen en gebiedsteams in de regio om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Door informatie uit te wisselen en onderling af te stemmen kan Doorstroompunt Westfriesland de aanpak van schooluitval verbeteren. Hoe sneller we op de hoogte zijn van verzuim, hoe sneller en beter we jongeren kunnen begeleiden.