RMC : 18 - 23 jaar

Ben je tussen de 18 en 23 jaar oud, bezit je nog geen startkwalificatie en ga je niet meer naar school, dan moet het RMC jou volgen. Jaarlijks benadert het RMC je met een brief waarin ze je vraagt of je alsnog een startkwalificatie wilt behalen.
Het RMC kan je helpen bij het zoeken naar een passende opleiding door jou trajectbegeleiding aan te bieden. Op de pagina 'trajectbegeleiding' kun je jezelf hiervoor aanmelden.

Kwalificatieplicht : tot 18 jaar op het MBO

Alle jongeren zijn tot hun achttiende jaar – of tot het moment dat ze een startkwalificatie hebben behaald – kwalificatieplichtig. Je moet een volledig onderwijsprogramma volgen dat gericht is op het behalen van een startkwalificatie. Dit kan volledig dagonderwijs zijn, maar ook een combinatie van leren en werken via de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO.

Leerplicht : tot 18 jaar op het VO

Wanneer je in Nederland 4 jaar wordt, mag je naar school. Wanneer je 5 jaar bent, moet je naar school. Nadat je de vijfjarige leeftijd hebt bereikt, start de volledige leerplicht op de 1e schooldag van de maand. Je moet 5 dagen per week naar school. In Nederland eindigt de volledige leerplicht aan het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar oud wordt of na 12 volledige schooljaren. Hierna geldt de kwalificatieplicht tot je 18 jaar wordt.